HERENACCOORD

De geschiedenis van het Herenaccoord

door Ton Bekker

Afmelden bij:


Ton van Doorn Tel.. 040-2070311

Of bij

Hans van den broek Tel. 040-2019511

Email:   info@herenaccoord.nl

CONCERTINFORMATIE


Onderstaand vind u concertinformatie voor zo ver deze bekend

is bij het bestuur. Mocht u meer informatie nodig hebben mail

dan even naar de secretaris Hans van den Broek.Mail: info@herenaccoord.nl