HERENACCOORD

De geschiedenis van het Herenaccoord

door Ton Bekker

Afmeldingen:

Tijdens de ledenvergadering 10-2-2010 is afgesproken dat afmeldingen aan Rob Rijkers worden doorgegeven.

Tel. nr. 040-2012554

CONCERTINFORMATIE


Onderstaand vind u concertinformatie voor zo ver deze bekend

is bij het bestuur. Mocht u meer informatie nodig hebben mail

dan even naar de secretaris Hans van den Broek.Mail: info@herenaccoord.nl

YouTube filmpjes

optreden 8-3-2009

Opgenomen door

Olga Eerdekens